Μελέτη στην προς Εφεσίους (μάθημα ιβ’) – κεφ 5, 14-33

Το 12ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς Εφεσίους επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 25-1-2017.

Μελέτη στην προς Εφεσίους (μάθημα ια’) – κεφ 5, 1-13

Το 11ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς Εφεσίους επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 18-1-2017.

Μελέτη στο ευαγγέλιο του Ιωάννη 8, 21-38

Μελέτη από το ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 8 και εδάφια 21-38 με ομιλητή τον Αλέξανδρο Πιπιλιό, την Τετάρτη 5-10-2016.

Πίστη ως κόκκος σινάπεως

Μάθημα με ομιλητή τον Λεωνίδα Ρουμπά, την Τετάρτη 28-9-2016.

Μελέτη στην προς Εφεσίους (μάθημα ι’) – κεφ 4, 25-32

Το 10ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς Εφεσίους επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 21-9-2016.

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 59 & Προύσης
15121, Πεύκη
Αττική, Ελλάδα
Google Maps