Μελέτη στην προς Κορινθίους Β’ (3:1-18)

Το 4ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς προς Κορινθίους Β’ επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 18-10-2017.

Μελέτη στην προς Κορινθίους Β’ (2:1-17)

Το 3ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς προς Κορινθίους Β’ επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 11-10-2017.

Μελέτη στην προς Κορινθίους Β’ (1:3-24)

Το 2ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς προς Κορινθίους Β’ επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 27-9-2017.

Μελέτη στην προς Κορινθίους Β’ (εισαγωγή)

Το 1ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς προς Κορινθίους Β’ επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 13-9-2017.

Μελέτη στην προς Εφεσίους (μάθημα ιγ’) – κεφ 6, 1-9

Το 13ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς Εφεσίους επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 8-2-2017.

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 59 & Προύσης
15121, Πεύκη
Αττική, Ελλάδα
Google Maps