Μελέτη στην προς Κορινθίους Β’ (εισαγωγή)

Το 1ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς προς Κορινθίους Β’ επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 13-9-2017.

Μελέτη στην προς Εφεσίους (μάθημα ιγ’) – κεφ 6, 1-9

Το 13ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς Εφεσίους επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 8-2-2017.

Μελέτη στην προς Εφεσίους (μάθημα ιβ’) – κεφ 5, 14-33

Το 12ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς Εφεσίους επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 25-1-2017.

Μελέτη στην προς Εφεσίους (μάθημα ια’) – κεφ 5, 1-13

Το 11ο από τη σειρά μαθημάτων στην προς Εφεσίους επιστολή, με τον αδ. Δημήτρη Μπούκη, την Τετάρτη 18-1-2017.

Μελέτη στο ευαγγέλιο του Ιωάννη 8, 21-38

Μελέτη από το ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 8 και εδάφια 21-38 με ομιλητή τον Αλέξανδρο Πιπιλιό, την Τετάρτη 5-10-2016.

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 59 & Προύσης
15121, Πεύκη
Αττική, Ελλάδα
Google Maps