Τι πιστεύουμε

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. […]

Το όραμα μας

Είμαστε συνεπαρμένοι από το πρόσωπο, τη διδασκαλία, του σταυρωμένου και αναστημένου Ιησού Χριστού. Θέλουμε να ξέρουμε καλά τι μας δίδαξε, θέλουμε να το ζήσουμε βαθιά, θέλουμε να φανερώσουμε την ομορφιά του Χριστού σε όλους τους συνανθρώπους μας. Γι’ αυτό κηρύττουμε και διδάσκουμε σε βάθος την Αγία Γραφή. Γι’ αυτό επιδιώκουμε να ζούμε ακολουθώντας το παράδειγμα […]

Συχνές ερωτήσεις

Δεν πιστεύω στον Θεό… γιατί να με ενδιαφέρει η εκκλησία; Ποια είναι τα κύρια και ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της πίστης της Ευαγγελικής Εκκλησίας; Αγία Γραφή και Παράδοση Ποιό κείμενο και ποιά μετάφραση της Αγίας Γραφής χρησιμοποιείτε; Γιατί δεν έχετε εικόνες; Τι πιστεύετε για τους αγίους και την Παναγία; Ποιος μπορεί να μπει σε μια Ευαγγελική Εκκλησία […]

Ώρες λειτουργίας

ΚΥΡΙΑΚΗ
11:00 Πρωινή λατρεία (Ζωντανή Μετάδοση)

ΤΕΤΑΡΤΗ
19:30 Διδασκαλία και συμπροσευχή

ΣΑΒΒΑΤΟ
19:30 Όμιλος νέων (Σεπτέμβρη με Μάιο)

Τελευταία κηρύγματα

Δυο γιοι, δυο διαδρομές (Ματ. 21: 28-32)

Το κήρυγμα της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου 2018, από τον Jeff Baldwin, σε αρχείο ήχου.  Read More

Ο δικαιωμένος (Λουκάς 18:9-17)

Το κήρυγμα της Κυριακής 28 Ιανουαρίου 2018, από τον Jeff Baldwin, σε αρχείο ήχου.  Read More

Επαναστατική Υπηρεσία (Ιωάν. 13:1-17)

Το κήρυγμα της Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018, από τον Jeff Baldwin, σε αρχείο ήχου.  Read More

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 59 & Προύσης
15121, Πεύκη
Αττική, Ελλάδα
Google Maps